Sektor publiczny

 • Regional Sales Manager Region Centralny
  Hanna Wiśniewska
  (22) 444 27 99
  603 444 193
  hwisniewska@stroeer.pl
 • Marketing Manager
  Marta Grodner
  (22) 444 27 07
  691 602 243
  mgrodner@stroeer.pl
 • Manager ds. Rozwoju Sieci
  Stanisław Jarosz
  (22) 444 26 28
  609 555 405
  sjarosz@stroeer.pl
 • Manager ds. rozwoju sieci
  Marcin Pilitowski
  +48 22 444 29 15
  +48 607 334 671
  mpilitowski@stroeer.pl
 • Manager ds. technicznych i rozwoju sieci
  Zbigniew Miernicki
  +48 22 444 29 43
  +48 601 069 105
  zmiernicki@stroeer.pl
 • Manager ds. technicznych i rozwoju sieci
  Zbigniew Miernicki
  +48 22 444 29 43
  +48 601 069 105
  zmiernicki@stroeer.pl