OUTDOOR TRACK

Pierwsze kompleksowe i badanie polskiego rynku reklamy zewnętrznej, oparte na brytyjskiej metodologii badań „Route”. Wyniki badania pozwalają planować kampanie OOH w oparciu o mierzalne wskaźniki takie jak widownia, zasięg i częstotliwość kontaktu.

Dowiedz się więcej

ATLAS

Badanie Atlas to projekt, który przeprowadziliśmy w 2013 roku wspólnie z instytutem badawczym Millward Brown, by sprawdzić skuteczność reklamy Outdoor wśród kierowców samochodów.
Badanie prowadzone w specjalnie skonstruowanym symulatorze jazdy w warunkach miejskich wykorzystywało system pomiaru eye-trackingowego i wzięło w nim udział 240 osób.

Dowiedz się więcej

Plakat-Impact-Test

To badanie kwestionariuszowe dzięki któremu możesz sprawdzić efektywność przeprowadzonej kampanii. Realizowane jest raz w miesiącu na 1000-osobowej próbie w 10 największych aglomeracjach kraju.
Wyniki są reprezenatytwne dla ogółu mieszkańców wymienionych miast w wieku od 15 do 65 lat.


Dowiedz się więcej
Naciśnij Enter
Naciśnij Enter