Połączenie Spółek

Publikacja Planu Połączenia Ströer Polska sp. z o.o., Ströer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Ströer Media sp. z o.o.

W związku z zamiarem połączenia spółek Ströer Polska sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000046035), Ströer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000032465) oraz Ströer Media sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000031777), zgodnie z art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych Spółki w dniu 21 marca 2023 r. uzgodniły Plan Połączenia o treści jak w załączeniu.

Plan Połączenia opublikowano dnia 29 marca 2023 r.

Naciśnij Enter
Naciśnij Enter